Hvad Er IQ?

IQ er et menneskes intelligenskvotient og bruges til at angive, hvor kloge mennesker er. Du kan få f

Uploaded af brainfitness.dk d. 03. November 2020
Billede af: Pixabay

IQ er et menneskes intelligenskvotient og bruges til at angive, hvor kloge mennesker er. Du kan få fastsat din IQ via en lang række tests, som bruges til at vise dine mentale evner.

Din IQ viser, hvor intelligent du er i forhold til den øvrige befolkning. IQ-testen har været en meget omstridt metode gennem årene, siden William Stern skabte den i 1912.

Sådan ser IQ-skalaen ud

IQ-skalaen er delt op i en række områder. Udgangspunktet er, at en IQ på mellem 90 og 110 anses vore at være normal. Ofte siger man derfor, at en IQ på 100 er normalen.

Omkring halvdelen af befolkningen menes at have en IQ indenfor dette spænd, mens 13% af befolkningen menes at have en IQ mellem 110 og 139. 1,5% skulle have en IQ over 139.

I den anden ende af skalaen defineres en lav IQ ud fra en score på 80-89. Scorer man under 70, så definerer ens IQ en som værende enten debil, imbecil eller idiot alt efter, hvor lav scoreren er.

Debile kan ud fra denne score lære og trænes, mens idioter kan trænes, mens imbecile hverken kan lære eller trænes. Ud fra dette var der i mange år en tilgang til at indrette samfundet ud fra, at man tog højde for folks intelligens og dermed satte nogle rammer for deres liv, som begrænsede dem af frygt for konsekvenserne i form af børn, vold og generel påvirkning på samfundet.

Ifølge IQ-skalaen så har blot to procent af befolkningen en IQ på 130 eller derover.